عربستان سعودی

نگاهی به «جهاد جهان (30 ژوئن تا 6 ژوئیه 2016)

انتشارات 06/07/2016 نوع پژوهش منظم
این هفته گروه «خلافت اسلامی» یا داعش توانست به یک رشته انفجارهای انتحاری در منطقه خاورمیانه و خارجه از آن دست بزند که شماری از این حملات، از جمله در عراق، بشدت پرتلفات بود.
بیشتر بخوانید
1

گزارش های سال های پیشین ما را جستجو کنید

2016