کشورهای عرب

خبرهای تازه پیرامون ترور و نزاع اسرائیلی – فلسطینی (از بیستم تا بیست و ششم ژوئن 2012)

انتشارات 26/06/2012 نوع پژوهش منظم
تروریست های فلسطینی به سرکردگی حماس دور جدیدی از راکت پرانی را به سوی آبادی های اسرائیلی نشین حومه شهر غزه آغاز کردند ولی سرانجام این دور تنش با میانجیگری مصر پایان یافت و آرامش نسبی در مرز جنوبی اسرائیل برقرار گردید.
بیشتر بخوانید
1

گزارش های سال های پیشین ما را جستجو کنید

2012